Geri Dön
Proje
Kurumsal Site
Teknoloji
Html5, Css3, Aspx, Ms Sql, Responsive
Sosyal Medya

Link
www.terdef.org

Tercan Dernekler Federasyonu


Tercan Federasyonu (TER-DEF) Tercanlı saygıdeğer ve başarılı işadamı sayın Süleyman Güzel'in öncülük yapmasıyla başlayan ve kısa bir zaman içerisinde diğer tüm Tercan derneklerinin ve Türkiye'ye mal olmuş çok değerli Tercanlı şahsiyetlerinde katılımıyla 19 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur.
TER-DEF, insan hakları, laik, demokratik Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilke ve inkılaplarını esas olan bir çerçevede aşağıda kısaca belirtilen amaçlar doğrultusunda kendini tanımlar;

Tercan dernekleri arasında bilgi birikiminin paylaşılması ve artırılması,
Derneklerin temel ve fonksiyonel ihtiyaçlarının giderilmesi, aralarındaki iletişimin güçlendirilmesi , üyelerin eğitim imkanlarının iyeleştirilmesi ve Tercanlıların bütün yönleriyle tanıtımının sağlanması.
Sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerin geliştirilmesi,öne çıkarılması ve Tercan imajını daha belirgin ve tanınabilir kılınması...